Loading color scheme

มูลนิธิมะดีนะตุสสลามร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้การต้อนรับคุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์จากประเทศคูเวต

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 มูลนิธิมะดีนะตุสสลามร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้การต้อนรับคุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์จากประเทศคูเวตร่วมวางศิลารากฐานอาคารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดในโครงการมะดีนะตุสสลาม โดยจะมีการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวที่บูรณาการกับวิถีชีวิตแบบอิสลามที่เน้นภาษาอาหรับและอังกฤษ

นอกจากนี้ในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีคณบดีจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี และถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

โครงการมะดีนะตุสสลามขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมขอดุอาอฺให้โครงการดำเนินการต่อไปจนประสบความสำเร็จสามารถสร้างคุณประโยชน์และนำความเจริญมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป