Loading color scheme

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาเเผนการจำหน่ายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด เเละครอบครัว

 

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำโดย ดร. โซเฟีย ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาเเผนการจำหน่ายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด เเละครอบครัว เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เพื่อพัฒนากลไก เครื่องมือเเผนการจำหน่ายเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเเละหลักการศาสนาอิสลามที่มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 4 จังหวัดชายเเดนใต้