Loading color scheme

โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายเเดนใต้

 

​มูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU)​เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาอนามัยเเม่เเละเด็กในพื้นที่จังหวัดชายเเดนใต้ ภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0-5ปี ในพื้นที่จังหวัดชายเเดนใต้